Anna Tarnowska Kancelaria Radcy Prawnego

Sprawiedliwość . Jakość . Zaufanie
Więcej

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

~

Prawo cywilne

Więcej

– sporządzanie oraz opiniowanie wszelkiego rodzaju umów,

– dochodzenie roszczeń o zapłatę należności na etapie
postępowania sądowego oraz egzekucyjnego,

– dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i o zadośćuczynienie,

– dochodzenie roszczeń o ochronę dóbr osobistych.

~

Prawo spadkowe

Więcej

– sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,

– sprawy o dział spadku,

– sprawy o przyjęcie lub odrzucenie spadku,

– dochodzenie roszczeń o zachowek.

i

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Więcej

– sprawy o rozwód i separację,

– sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów

– podział majątku wspólnego małżonków,

– dochodzenie świadczeń alimentacyjnych,

– sprawy przysposobienia, opieki i kurateli.

Prawo nieruchomości

Więcej

– stwierdzenie zasiedzenia,

– zniesienie współwłasności,

– ustanowienie służebności,

– dochodzenie wynagrodzenia za posadowienie urządzeń
przesyłowych,

– uzgadnianie wpisów w księgach wieczystych z rzeczywistym
stanem prawnym,

– rozwiązywanie sporów pomiędzy współwłaścicielami, w sprawach
eksmisyjnych, o ochronę własności i posiadania,

– sprawy z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Prawo spółek handlowych

Więcej

– sporządzanie umów spółek cywilnych i spółek prawa handlowego,

– pomoc w zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego
i innych podmiotów,

– przekształcenie podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą,

– obsługę spraw związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Prawo pracy

Więcej

– sprawy o wynagrodzenie za pracę, przywrócenie do pracy,

– dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy,

– sprawy związane z mobbingiem, dyskryminacją w zatrudnieniu,

– sprawy o emerytury, renty, zasiłki.

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w następujących formach:

1. indywidualnych porad prawnych,
2. opinii i analiz pisemnych,
3. sporządzania projektów umów, wezwań/pism przedsądowych, pism procesowych, środków zaskarżenia,
4. reprezentacji przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, instytucjami oraz urzędami.

Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Tarnowskiej działa w nowoczesnym budynku przy ul. Asnyka 92 lok. 13 w Skierniewicach.

Radca Prawny Anna Tarnowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2010-2013 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi i została wpisana na listę radców prawnych pod nr ŁD-Sk-158.

Anna Tarnowska współpracowała z Kancelariami radcowskimi zdobywając wiedzę z zakresu wielu dziedzin prawa w tym prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego, prawa pracy oraz prawa handlowego i gospodarczego.

Kancelaria zajmuje się w szczególności prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwód, podział majątku, alimenty, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, powierzenie władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów z dziećmi).

Sprawy rodzinne wiążą się z dużymi emocjami, dlatego tak ważne jest powierzenie prowadzenia postępowania kompetentnej osobie, która nie tylko zna przepisy prawa, ale również potrafi spojrzeć na sprawę od strony czysto ludzkiej. Każdy klient może liczyć na indywidualne podejście do swojego problemu oraz pełną dyskrecję.

Kancelaria specjalizuje się także w regulowaniu praw do nieruchomości na których znajdują się urządzenia przesyłowe (dochodzeniu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, obniżeniu wartości nieruchomości, usuwaniu urządzeń przesyłowych, regulowaniu stanów prawnych gruntów na przyszłość w postaci ustanawiania służebności przesyłu), a także w problematyce zasiedzenia.

Potrzebujesz konsultacji?

indywidualne porady prawne

opinie i analizy pisemne

sporządzanie projektów umów, wezwań/pism przedsądowych, pism procesowych, środków zaskarżenia

reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, instytucjami oraz urzędami

Podstawowe praktyki

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Prawo spadkowe
  • Prawo nieruchomości

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Anna Tarnowska

ul. Asnyka 92 m. 13
96-100 Skierniewice

tel. 692 42 12 30
e-mail: kontakt@kancelaria-tarnowska.pl

Spotkania odbywają się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

2 + 14 =

Opinie

Pracujmy razem